Hoe werkt cessie van vorderingen?

Cessie van vorderingen gebruik je wanneer je jouw vordering wilt verkopen? Dan wordt jouw vordering middels een akte van cessie overgenomen door MKB Vordering Verkopen. Ontdek daarom de betekenis van cederen.

Bij cessie van vorderingen draag je jouw facturen over aan MKB Vordering Verkopen en krijg je hiervoor geld Dit geld wordt binnen 24 uur uitbetaald.
Lees in dit artikel alles over verpanding & cessie. En vergelijk ze met elkaar.

Wat betekent cessie?

De betekenis van cessie is het overdragen van een vordering op naam. Oftewel: je verkoopt
jouw factuur of vonnis voor een klant aan een derde, zoals MKB Vordering Verkopen.
Door de cessie van vorderingen neemt dit bedrijf jouw plaats in, want hij wordt de nieuwe
schuldeiser. Degene die de vordering overdraagt heet daarom ook wel een cedent en degene die de vordering overneemt een cessionaris.

Het verkopen van je facturen en vonnissen vindt in de praktijk alleen via openbare cessie plaats. Hierbij laat je de overdracht van je facturen en vonnissen vooraf weten aan de debiteur. Wij zorgen ervoor dat jouw debiteur wordt geïnformeerd over de verkoop van jouw vordering. Vanaf dat moment kan de debiteur alleen nog bevrijdend aan ons betalen.

cessie van vorderingen

Voordelen van cessie van vorderingen

Ga je jouw facturen of vonnissen cederen? Dan krijg je ze direct betaald en wij
wachten op de betaling. Zo beschik je direct over geld. MKB Vordering Verkopen neemt jouw risico op betaling over.

Wat is een akte van cessie?

Wil je een vordering verkopen? Dan is het verplicht dat schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst: de akte van cessie. In deze akte van cessie staat in ieder geval de volgende informatie: de gegevens van de koper en verkoper, de koopprijs en de plicht om de cessie mede te delen aan de debiteur. Zowel koper als verkoper moeten de akte van cessie ondertekenen. Bij de cessie van vorderingen volstaat een ongeregistreerde, onderhandse akte. Een mondelinge overeenkomst volstaat dus niet om facturen en vonnissen over te dragen.

Dien uw vordering in

Dien uw vordering in en ontvang binnen 24 uur een reactie.