FAQ

Er zijn weinig bedrijven die vorderingen van u als ondernemer kopen en wij begrijpen dat u hier vragen over heeft.

De vordering kunt u kosteloos bij ons te koop aanbieden. De tijd die wij steken in het beoordelen van vordering komen voor rekening van MKB Vordering Verkopen.

Voor de vorderingen waar  u zelf geen kosten meer in wilt maken krijgt u nog wel geld.

 

Een deel van de vorderingen die u zelf uithanden geeft aan een incassobureau of deurwaarderskantoor worden in de minnelijke fase (zonder tussenkomst van de rechter) voldaan. Voor de vorderingen die in deze fase niet worden voldaan bent u genoodzaakt om een gerechtelijke procedure op te starten en een deurwaarder in te schakelen.

De kosten die dit met zich meebrengt kunt u ook investeren in andere aspecten van uw bedrijf, die zeker geld opleveren.

MKB Vordering Verkopen specialiseert zich in het kopen van vorderingen van MKB’ers. Dit betreffen zowel vorderingen op andere bedrijven (B2B) als vorderingen op particulieren (B2C).

Als u een ZZP’er bent helpen wij u ook graag verder.

 

Wij kopen ook hele debiteurenportefeuilles van ondernemers, waardoor zij direct weer over werkkapitaal beschikken.

 

De vorderingen die wij kopen zijn alleen vorderingen op Nederlandse bedrijven en particulieren. Vorderingen op in het buitenland gevestigde bedrijven en particulieren kopen wij niet.

Wij kopen ook vonnissen, zowel recente als oude vonnissen. Het is bij oude vonnissen die al eerder door een deurwaarder zijn geprobeerd te incasseren wel noodzakelijk dat het originele vonnis bij ons fysiek in bezit komt en dat de betekening van het vonnis en de eindafrekening van de vorige deurwaarder aanwezig zijn.

De beoordeling van onze specialisten zorgt ervoor dat wij een realistisch bedrag voor uw vordering kunnen betalen. De hoogte van dit bedrag hangt van de ouderdom van de vordering, het soort vordering en de incassohandelingen die er al zijn verricht.

MKB Vordering Verkopen werkt samen met gerenommeerde deurwaarderskantoren die onder toezicht staan van Bureau Financieel Toezicht (BFT). Naast financieel toezicht houdt het BFT zich ook bezig met integriteitstoezicht. Hierdoor wordt gewaarborgd dat er op een maatschappelijk verantwoorde wijze wordt geïncasseerd, waarbij de belangen van uw debiteur worden meegewogen.

Dien uw vordering in

Dien uw vordering in en ontvang binnen 24 uur een reactie.