Uw vonnis verkopen

Vonnis verkopen

Een vonnis verkopen is een goede manier om een vordering  direct om te zetten in geld. Hierdoor loopt u geen verder risico op wanbetaling of faillissement en wordt u niet geconfronteerd met kosten van een deurwaarderskantoor om het vonnis ten uitvoer te leggen.

 

U kunt in verschillende stadia uw vonnissen verkopen aan MKB Vordering Verkopen. U kunt dit doen direct na het behalen van het vonnis, tijdens de uitwinning van het vonnis door de deurwaarder of indien de deurwaarder uw geld niet kon incasseren na de uitwinning van de deurwaarder. 

Vonnis behaald: direct verkopen

Indien u een vonnis heeft behaald op uw wederpartij kunt u dit vonnis direct verkopen aan MKB Vordering Verkopen. Het voordeel van het verkopen van het vonnis op dit moment is dat het een zogenoemd ‘vers’ vonnis is. De verhaalbaarheid staat nog niet vast, waardoor een vonnis verkopen in dit stadium meer waarde heeft dan een vonnis dat al eerder is geprobeerd om uit te winnen door een deurwaarder.

Het nadeel van het verkopen van een vonnis in dit stadium is dat het vonnis wellicht op korte termijn volledig kan worden uitgewonnen door de deurwaarder en u bij verkoop van uw vonnis nooit 100% van de waarde krijgt vergoed. 

Wilt u op dit moment verkopen? Dan ontvangen wij graag de volgende stukken:

  • 1.       Het vonnis;
  • 2.       De dagvaarding (indien het een verstekvonnis betreft).

Tijdens het traject bij de deurwaarder verkopen

Tijdens het traject bij de deurwaarder kunt u het vonnis ook aan MKB Vordering Verkopen verkopen. De deurwaarder die het vonnis ten uitvoer legt probeert middels het leggen van beslagen of het treffen van een betalingsregeling uw vordering te incasseren.

Indien u niet het gehele traject van de deurwaarder wilt afwachten, waardoor u langer op uw geld moet wachten is het mogelijk om uw vonnis op dat moment aan MKB Vordering Verkopen te verkopen.

Het voordeel voor u bij verkoop van uw vonnis op dat moment is dat u direct geld krijgt voor uw vonnis en niet langer hoeft te wachten op de resultaten van de deurwaarder.

Het nadeel voor u bij verkoop van uw vonnissen is de afspraken die u met uw deurwaarder heeft gemaakt minder goed zijn als dat MKB Vordering Verkopen ze zelf maakt. Dit is van invloed op de waarde van uw vonnis.

Wilt u dit vonnis verkopen? Dan ontvangen wij graag de volgende stukken:

  • 1.       Het vonnis;
  • 2.       De dagvaarding (indien het een verstekvonnis betreft);
  • 3.       De betekening van het vonnis;
  • 4.       De gemaakte afspraken met de deurwaarder.

Vonnis verkopen na de uitwinning door een deurwaarder

Heeft u een (ouder) vonnis dat al eens zonder resultaat is uitgewonnen door een deurwaarder? Ook deze vonnissen kunt u verkopen aan MKB Vordering Verkopen.

Zolang een debiteur niet failliet is verklaard, er geen sprake is van een Wettelijk schuldsanering natuurlijke personen of er geen finale kwijting is verleend kunt u uw vonnis 20 jaar ten uitvoer leggen en derhalve heeft uw vonnis dan nog waarde.

Het voordeel van het verkopen van uw vonnissen aan MKB Vordering Verkopen op dit moment is dat u direct geld krijgt voor uw vonnissen.

Het nadeel van het verkopen in dit stadium is dat de verhaalbaarheid waarschijnlijk beperkt is en derhalve de waarde ervan ook.

Wilt u in dit stadium verkopen? Dan ontvangen wij graag de volgende stukken:

  • 1.       Het vonnis;
  • 2.       De dagvaarding (indien het een verstekvonnis betreft).
  • 3.       De betekening van het vonnis;
  • 4.       De afrekening van de deurwaarder.
Vordering Verkopen

Dien uw vordering in

Dien uw vordering in en ontvang binnen 24 uur een reactie.