Bankkrediet versus factoring

Als ondernemer wilt u voorzien in uw financieringsbehoefte. Deze kan bestaan uit financiering van bedrijfsmiddelen, het financieren van groei en het verkrijgen van werkkapitaal.

In dit artikel leggen wij uit wat bankkrediet, factoring en de functie in uw financieringsbehoefte, die deze twee financieringsvormen met zich mee brengen.

Wat is bankkrediet?

Bankkrediet is een lening of kredietlimiet dat beschikbaar wordt gesteld door de bank. Tot het bedrag van de kredietlimiet kan geld worden geleend of worden opgenomen. Het geleende bedrag moet in termijnen worden terugbetaald. Daarnaast wordt er rente in rekening gebracht. De renten zijn de inkomsten voor de bank.

Hoe werkt bankkrediet?

De bank stelt u een geldbedrag of kredietlimiet ter beschikking. Deze lening moeten binnen een overeengekomen periode (bijvoorbeeld vijf jaar) worden terugbetaald. In de regel kunt u deze lening in maandelijkse termijnen, die bestaan uit rente en aflossing terugbetalen aan de bank.

Tegenover het beschikbaar stellen van een geldbedrag aan u vraagt de bank vaak om zekerheidsstelling. Deze zekerheidsstelling kan bijvoorbeeld een hypotheek op een bedrijfspand zijn, het verpanden van uw debiteuren of een borgstelling van u in privé.

De bank probeert het kredietrisico zoveel mogelijk te mitigeren door het vragen van zekerheden. Daartegenover staat dat er geen torenhoge rentevergoeding tegenover staat.

factoring

Wat is factoring?

Factoring is een financieringsvorm op basis van uw debiteuren. Met factoring verkoopt u uw factoren als MKB’er of ZZP’er direct na levering van een product of dienst aan een factoringmaatschappij. U krijgt uw facturen binnen 24 uur betaald en het risico op non-betaling wordt overgenomen door de factoringmaatschappij.

Hoe werkt factoring?

Factoring is ideaal om uw werkkapitaal te optimaliseren. Of simpel gezegd, u heeft snel geld op uw rekening om te gebruiken voor uw bedrijfsvoering.

Bij factoring neemt de factoringmaatschappij uw facturen direct over na levering van de producten of diensten. U krijgt binnen 24 uur de waarde van de facturen minus een factorvergoeding (tussen de 4% – 7% van de factuurwaarde) op uw bankrekening gestort. De factoringmaatschappij neemt uw debiteurenrisico over.

De factoringmaatschappij kijkt niet naar de kredietwaardigheid van u, maar naar de kredietwaardigheid van uw debiteuren. Hierdoor is factoring een laagdrempelige financieringsvorm.

Bankkrediet vs factoring

Bankkrediet

  • lening
  • kredietwaardigheid ondernemer
  • verschillende doelen
  • uitgebreide aanvraagprocedure

Factoring

  • geen lening
  • kredietwaardigheid debiteuren
  • werkkapitaal
  • snel geregeld

Meer informatie?

Wilt u meer informatie hebben over deze financieringsvormen of over het verkopen van uw vorderingen? Neem vrijblijvend contact op!

Dien uw vordering in

Dien uw vordering in en ontvang binnen 24 uur een reactie.